Hromosvody – montáž a revize

hromosvod

Vzhledem k tomu, že v našich krajinách nejsou bouřky ničím ojedinělým, určitě je potřeba naše domy ochraňovat proti zásahu blesku. Tou nejzákladnější ochranou je bezesporu hromosvod, který, laicky řečeno, dokáže přijmout blesk a svést jej do země, čímž ochrání budovy a objekty před poškozením, ať už se jedná o mechanické poškození, nebo požár.

Pokud se tedy rozmýšlíte, zda svůj dům opatřit hromosvodem či nikoli, je asi potřeba zvážit případné riziko, které hrozí, pokud pro váš dům hromosvod nepořídíte. Při dnešní ceně nemovitostí, které se pohybují v řádech milionů, se vám investice do ochrany objektu ve formě hromosvodu jistě vyplatí.

Hromosvod je vyráběn z elektricky vodivého materiálu, což umožňuje, že při zásahu blesku, bývá zasažen právě hromosvod namísto objektu. Hromosvod se skládá z jímače hromosvodu, svodu hromosvodu a uzemění hromosvodu.

Nejčastěji používané materiály k výrobě hromosvodů jsou měď, zinkovaná ocel a slitiny hliníku.

V případě, že se pro pořízení hromosvodu rozhodnete, určitě věnujte zvýšenou pozornost jeho správné montáži a také revizi. Pokud si nejste zcela jisti, že montáž hromosvodů zvládnete sami, je určitě vhodné se v takovém případě obrátit na specializovanou firmu, která vám poskytne jak kompletní vybavení pro instalaci hromosvodu, obsahující jímače, sběrnice, svorky pro upevnění včetně dalšího potřebného příslušenství, týkajícího se instalačního i zemnícího materiálu, tak i zajistí správnou montáž včetně počáteční revize. Revize hromosvodů by měly být prováděny periodicky, a to v rozmezí 2 až 5 let zpravidla dle druhu objektu.

Při kontrole se ověřuje správná funkce hromosvodu, tedy zemnící části, svody, včetně spojů a jímačů a zpracována bývá ve formě revizní zprávy. V případě, že hromosvod zasáhne úder blesku, je potřeba provést revizi co nejdříve, bez ohledu na periodické období.